Monodzukuri Test Online (ภาษาไทย)

- การทดสอบความรู้พื้นฐานด้านการผลิตออนไลน์ -


เกี่ยวกับการสอบ

แบบทดสอบ Monodzukuri ออนไลน์คืออะไร

Monodzukuri Test Online เป็นการทดสอบความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการผลิต (5S, OEE, ets) การทดสอบนี้วัดระดับความรู้ความสามารถของแต่ละบุคคลในโรงงาน และการทดสอบนี้ได้ถูกพัฒนาขึ้นจากผู้ที่เข้า ร่วมทดสอบจำนวน 22,000 คนในประเทศญี่ปุ่น

5 subjects

จุดเด่น

สามารถทำการทดสอบได้ทุกที่ ทุกเวลา ที่มีอินเตอร์เน็ต

you can take the same test anywhere

สามารถใช้การทดสอบนี้เทียบกับมาตรฐานทั่วไปได้
คุณมีปัญหาในการทำความเข้าใจสถานการณ์ของโรงงานหลายแห่งหรือไม่?
แต่ละโรงงานสามารถใช้ M test เป็นมาตรฐานในการเทียบ และมีหนังสือหลายภาษาที่ใช้ในการศึกษา

any language

สิ่งที่ได้รับจากการสอบ

จุดแข็ง และจุดอ่อน ที่ได้จากการทดสอบ 5 ด้าน โดยเชื่อมโยงกับตัวชี้วัดด้านการบริหาร และผลการทดสอบ

5 subjects graph


ค่าสมัครสอบ
รายการราคา (บาท)จำนวน (คน)หมายเหตุ
extra value 116,660.0010 คน2% off
extra value 279,050.0050 คน7% off
extra value 3147,900.00100 คน13% off
normal value1,700.001 คน

ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
ตัวอย่าง : การสมัคร 185 คน
16,600+79,050+147,900+(1,700*5) = 252,050 บาท


วิธีการสมัคร

ขั้นตอนการสมัครออนไลน์

 1. Apply
  • คลิก "Apply".
   Apply >
  • ลงทะเบียนข้อมูลของตัวแทนบริษัท หรือผู้ประสานงาน
  • เข้าสู่ระบบไปยังหน้าการจัดการ (Management Page) จากอีเมลยืนยัน หากคุณไม่ได้รับอีเมลยืนยันการลงทะเบียน โปรดติดต่อทางอีเมล ที่ M-TEST@jipm.or.jp
  • การใช้งานสำหรับการจัดการ (Management Pages)
   • การลงทะเบียนผู้สอบ (สามารถลงทะเบียนที่มีจำนวนคนมากได้)
    Bulk Registration
   • การลงทะเบียนสอบของผู้สอบแต่ละคน
    each examinees
 2. ทำแบบทดสอบ
  • ลงทะเบียนผู้เข้าสอบ, จองวันสอบได้ที่หน้าการจัดการ
   หน้าการจัดการ >
  • ผู้ประสานงาน สามารถจองวันสอบ สำหรับผู้เข้าสอบแต่ละคนได้โดยเลือกวันที่สะดวกจากช่วงการจัดสอบ
  • หากคุณไม่ได้รับอีเมลการยืนยันการลงทะเบียน โปรดติดต่อทางอีเมล M-TEST@jipm.or.jp
 3. การชำระเงิน
  • ส.ส.ท. ตรวจสอบจำนวนผู้เข้าสอบ ทุกสิ้นเดือน และ ส.ส.ท. จะจัดส่งอีเมลใบแจ้งหนี้ไปยัง ผู้ประสานงาน ชำระโดยโอนเงินผ่านธนาคาร
  • ส.ส.ท. ส่งผลการวิเคราะห์ไปยัง ผู้ประสานงานทางอีเมลหลังจากยืนยันการชำระเงิน

กำหนดการ

กำหนดการ

สำหรับผู้สอบแต่ละคน ตัวแทนผู้สมัครสามารถจองวันสอบได้โดยเลือกวันที่สะดวกจากช่วงการจัดสอบ

สมัครสอบ1 เมษายน 2565

รายละเอียดการทดสอบ

ภาษา

ข้อสอบ : ภาษาไทย ใบสมัคร : ภาษาไทย

เวลาในการทดสอบ

90 นาที
สามารถเลือกดูคำอธิบายการดำเนินการก่อนเริ่มการทดสอบได้

รูปแบบการทดสอบ และเนื้อหา

จำนวนคำถาม: คำถามแบบสองตัวเลือก(ถูก-ผิด) จำนวน 75 ข้อ และคำถามแบบหลายตัวเลือกจำนวน 40 ข้อ

 • เนื้อหา
 • 1. พื้นฐาน การผลิต
 • 2. แนวคิดการสร้างประสิทธิภาพ และ วิธีการรับรู้loss
 • 3. ความรู้วิธีการไคเซ็น วิธีการวิเคราะห์
 • 4. การบำรุงรักษาเครื่องจักรประจำวัน
 • 5. พื้นฐานของการบำรุงรักษาประจำวัน
อันดับ

คะแนนจะถูกประเมินจากระดับ S ถึง D

การแจ้งผล

จะแสดงผลคะแนนการทดสอบทางคอมพิวเตอร์ทันที หลังการทดสอบเสร็จสิ้น
โดยผู้ประสานงานสามารถดาวน์โหลดผลการทดสอบของผู้เข้าสอบทุกคนได้ตลอดเวลา

การวิเคราะห์ผลสอบ

ส.ส.ท. ส่งผลการวิเคราะห์ไปยังตัวแทนทางอีเมลหลังจากยืนยันการชำระเงิน

การวิเคราะห์
 1. ผลการทดสอบ
  ตารางแสดงอัตราความแม่นยำของผลการทดสอบรายบุคคล (%) ทั้งคำถามแบบถูก-ผิดและหลายตัวเลือก โดยแยกตามรายวิชา รวมถึงค่าเฉลี่ยของบริษัท
  Result Data
 2. แผนภูมิการกระจาย (Histogram)
  ผลการทดสอบนี้ช่วยให้การตัดสินใจการดำเนินการอบรม ซึ่งทำให้เข้าใจในอัตราความแม่นยำของผู้อบรมได้
  Histogram
 3. คะแนนแยกประเภทอุตสาหกรรม
  Industrial
 4. ผลการทดสอบรายบุคคล
  • ทราบจุดแข็ง และจุดอ่อนของพนักงานรายบุคคล เพื่อหาแนวเพิ่มศักยภาพบุคคลให้ตรงจุด
  • การให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้สอบช่วยให้พวกเขาได้ทราบความเข้าใจตามวัตถุประสงค์ของสภาพปัจจุบันของพวกเขา ผลลัพธ์สามารถใช้เพื่อกำหนดเป้าหมายและเพิ่มแรงจูงใจ
  • การทดสอบอย่างต่อเนื่อง จะช่วยให้เกิดการพัฒนาบุคลากรได้
   Self

ตัวอย่างการทดสอบ

คลิกเพื่อดูรายละเอียด
ตัวอย่างการทดสอบ >

สนับสนุนการเรียน

คลิกเพื่อดูรายละเอียด
คู่มือการเรียน >
ติดต่อ-สอบถาม

สอบถามเป็นภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น (เกี่ยวกับรายละเอียดการสอบ)
Japan Institute of Plant Maintenance
ฝ่ายส่งเสริมเผยแพร่ กลุ่มส่งเสริมธุรกิจต่างประเทศ
TEL:(+81)-3-5288-5001
MAIL:M-TEST@jipm.or.jp
URL:http://www.jipm.or.jp/business/training/monodzukuri.html
สอบถามเป็นภาษาไทย ภาษาอังกฤษ หรือ การสมัคร (เกี่ยวกับรายละเอียดการสอบ การจัดการสอบต่างๆ)
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
Technology Promotion Association Thailand-Japan
แผนกบริการให้คำปรึกษา
TEL:(+66)-02-717-3000 (622, 629) MAIL:admin.sc@tpa.or.th
URL: http://www.tpif.or.th/consult

สอบถามรายละเอียดที่ ศูนย์บริการให้คำปรึกษา สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
โทร. 02-717-3000 (622, 629) Email: admin.sc@tpa.or.th

คำสำคัญ: การทดสอบ พัฒนาบุคลากร monodzukuri Monodzukuri Monodzukuri test Monozukuri zukuri Monodzukuri การวัดระดับความสามารถในสายงานการผลิต